Om oss

Om oss

TILSE arbetar med tillgänglighetlösningar i alla skalor och skeden. Bland våra kunder finner ni allt från stora bostadsprojekt till kontor, skolor, kulturhus och bibliotek. Vår ideologi bygger på att höja livskvaliteten för alla stadens medborgare, oavsett hälsotillstånd, etnicitet eller ålder. Målet är att skapa byggnader och platser som är till för alla.

Vi är certifierade sakkunniga inom tillgänglighet (TIL2) och har behörighet att granska byggnader vad avser tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt gällande föreskrifter i Boverkets byggregler. Vi har även specialiserat oss på att hjälpa verksamheter att göra sina lokaler användbara för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Det kan handla om att förbättra ljudmiljön, minska synintryck, se över inredningen eller en skapa en tydlig och sammanhållen skyltning. Vi hjälper er med rådgivning, besiktning, inventering, tillgänglighetsstrategier och skyltprogram.

Vi har konsulter i Malmö och Stockholm men åtar oss gärna uppdrag över hela landet.

Tidigare kunder, uppdrag & projekt