Tillgänglighet Sverige

Vi skapar välkomnande miljöer och ett samhälle tillgängligt för alla

Kontakta ossOm oss

Ett samhälle tillgängligt för alla

Tilse arbetar dedikerat med tillgänglighetsfrågor för att bidra till ett hållbart samhälle där alla människor oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet att delta på lika villkor.

Företaget har gedigen kompetens inom området. Vi har certifierade sakkunniga inom tillgänglighet (TIL2) och har behörighet att kontrollera byggnader och miljöer vad avser tillgänglighet och användbarhet. Enligt Plan- och Bygglagen ska alla byggnader vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vårt uppdrag är att se till så att dessa lagar följs under projektering, byggnation och vid färdigställande.

Kontakta oss
Besiktning & utlåtande

Besiktning & utlåtande

Utförandekontroll

Innan en byggnad eller fastighet tas i bruk krävs en utförandekontroll för att säkerställa att kraven på tillgänglighet är godkända.

Besiktningar

Vi besiktigar byggnader, lokaler och allmänna platser i hela Sverige.

Kontakta oss

Granskningsutlåtanden

Vi anser att god tillgänglighet uppnås genom att den implementeras i ett tidigt skede av planprocessen. Genom att göra det undviker man onödiga efterkonstruktioner och får en förmånlig, konstadseffektiv och god arkitektonisk lösning.

Ritningar & skisser

Vi har bred erfarenhet av att granska ritningar och skisser samt arkitekter för att utföra avancerade uppdrag.

Programhandling

Grundläggande beslut i programhandlingarna som fattas om byggnadens storlek, tekniska standard och utformning i stort bör också innefatta tillgänglighet.

Förfrågningsunderlag

Vi hjälper dig att säkerställa ett korrekt förfrågningsunderlag för tillgänglighet, vad som ska göras och vilka krav som ställs för utförandet.

Bygglov

Tillgänglighet är viktigt vid ansökan om tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning.


Bygghandling

Bygghandlingar är de dokument som styr byggandet, ofta ritningar, teknisk beskrivning och rumsbeskrivning. Vi hjälper dig att säkerställa tillgängligheten.


Systemhandling

Arbeta effektivt genom att planera och anpassa tillgängligheten i din systemhandling. Kontakta oss för att få professionellt stöd och hjälp.

  • Vårt mål är att tillgängligheten ska upplevas som en naturligt integrerad del av samhället, att hjälpa er med smarta, säkra och konstadseffektiva tillgänglighetslösningar .

    Elin Mårtensson, Grundare

Kontakta oss om du har några frågor

Fyll i detta formulär och vi kontaktar dig inom 24 timmar. Har du ett mer brådskande ärende finns vi tillgängliga på telefon.

Phone :

073 380 2630

Email :

kontakt@tillganglighetsverige.se

Address :

Baggeviksvägen 10
132 36 Saltsjö-boo

Våra konsulter arbetar främst från Malmö och Stockholm. När vi gör granskningar och besiktningar reser vi inom hela Sverige.

    Tidigare kunder, projekt och uppdrag